Exportní balení

Zkušenosti z oblasti manipulací a stále častěji se vyskytující poptávky našich zákazníků po výrobě obalového materiálu ze dřeva nás přiměly k rozhodnutí realizovat exportní balení pro zámořskou kontejnerovou, leteckou a nákladní kamionovou přepravu. V souvislosti s touto činností jsme na skladové ploše cca 200 m² vybavili truhlárnu, ve které vyrábíme exportní obaly, speciální palety pro stroje a zařízení, bedny a latění manipulovatelné VZV a jeřábem, které jsme pak schopni naší technikou naložit do zámořského kontejneru.

Z logistického hlediska se jedná o ideální kombinaci činností z pohledu nákladů, kdy odpadá cestovné firmy zajišťující obalový materiál vstupující do ceny balení samotného a jak balení, tak nakládka jsou řízeny a provedeny jednou firmou, která přebírá zodpovědnost za přepravované zboží. Všechny aktivity naší společnosti jsou pojištěny, v případě výroby obalů bylo pojištění rozšířeno na celý svět. Vyrábíme překližkové či palubkové celodřevěné bedny dle rozměrů a hmotností specifikovaných zákazníkem. Všechny výrobky splňují požadavky pro silniční, železniční, námořní i leteckou přepravu i požadavky pro dlouhodobé skladování.

Veškeré typy obalů

  • dřevěné bedny,
  • latění,
  • palety

vyrábíme z již tepelně ošetřeného dřeva dle mezinárodního standardu FAO ISPM 15. Jsme však schopni již hotové obaly ošetřit ve vlastní certifikované sušárně, opatřit vlastním razítkem a vydat příslušný certifikát deklarující dané ošetření.

Oblasti činnosti balení

Exportní balení pro zámořskou a leteckou dopravu včetně nakládky do zámořských kontejnerů - automobily, motocykly, strojní zařízení, výrobní celky, agregáty, převodovky, trubky, speciální přípravky, lisovací formy, atd.

Druhy balení

  • Suchá cesta konzervace kovových výrobků na bázi vypařovacích inhibitorů koroze VCI
  • Bariérové balení 4-vrstvou hliníkovou fólií omezující prostup vodních par, solí atd., doplněno vysoušedly, indikátory vlhkosti a naklopení, čidly otřesu, ...
  • Povrchové ošetření ochrannými antikorozními nástřiky

Balení do teplem smrštitelné UVI fólie 300 µm - rozměrné zboží, nárůst rozměrů vlivem rozměrného obalu, s tím spojené vysoké přepravní náklady a požadavky našich zákazníků nás přiměly balit rozměrné výrobní celky a zařízení do teplem smrštitelné fólie, která vyniká svými fyzikálními vlastnostmi, plastičností, UV stabilitou a šíří jejího uplatnění.

Společnost NAVYKO s.r.o. je výhradním zastoupením americké společnosti Americover® dodávající teplem smrštitelnou fólii a další nutné příslušenství na český a slovenský trh.

» Technická specifikace fólie Americover®