Manipulace

Nakládky kontejnerů - paletované i kusové zboží, specifické zásilky vyžadující přípravu a výrobu obalového materiálu ze dřeva i kovu včetně odborné fixace, zajištění proti pohybu v kontejneru (nakládky automobilů, strojů, zařízení, trubek, odlitků, kolejnic, převodovek, atd.). Zajištění jak tepelného ošetření palet, tak tepelného ošetření veškerého materiálu podléhajícího této povinnosti při přepravách do zemí, kde je ošetření dle mezinárodního standardu FAO ISPM 15 vyžadováno. Vystavení příslušného certifikátu.

Vykládky kontejnerů a překládky zboží na běžné dopravní prostředky - manipulace těžkých břemen v kryté hale s mostovým jeřábem s nosností 12,5 t a VZV o nosnosti 16 t nebo jejich kombinací, VZV o nosnosti 32 t pro venkovní manipulace, pro nakládky a vykládky do/ze zámořských kontejnerů nemáme hmotnostní omezení.

Manipulace paletovaného zboží o hmotnosti až 32 t/pal. vysokozdvižným vozíkem, palety až 9 t manipulujeme VZV v úpravě pro manipulaci v kontejneru, manipulace volně loženého zboží, vychystávání, konsolidace...

Skladování - krátkodobého a střednědobého charakteru, jedná se především o volné uskladnění zboží související přímo s předcházející nebo následující kontejnerovou přepravou, skladování těžkých břemen, veškeré zboží je skladováno v kryté hale ve střeženém objektu, zboží je pojištěno.

Stěhování výrobních technologií - manipulace výrobních zařízení určených k exportnímu zabalení, jejich ošetření proti korozi.